Skip to Content

Observation Deck Thông tin thăm quan

Thông tin thăm quan

Chúng tôi trân trọng hướng dẫn thông tin sử dụng Đài quan sát.

Quầy vé

Bạn có thể mua vé sử dụng đài quan sát tại quầy vé B1.

Hướng dẫn sử dụng đài quan sát

Thời gian sử dụng 08:30 ~ 23:00

Phí

(VND mỗi người)

Types Day time Night time
Người ngoại quốc Người lớn (Trên 20 tuổi) 230,000 130,000
Thanh thiếu niên
(Từ 8 ~ 19 tuổi)
170,000 110,000
Trẻ em (<7 tuổi)
Người già (>65 tuổi)
110,000 90,000
Người trong nước Người lớn (Trên 20 tuổi) 150,000 80,000
Thanh thiếu niên
(Từ 8 ~ 19 tuổi)
100,000 50,000
Trẻ em (<7 tuổi)
Người già (>65 tuổi)
50,000 30,000
* Giờ ban đêm 18:30 ~ 23:00 vào mùa hè/ 17:30 ~ 23:00 vào mùa đông.
* Không áp dụng giảm giá đoàn vào buổi tối.

Hướng dẫn sử dụng khu chụp ảnh

(VND mỗi người)

Loại
Khu chụp ảnh (Tầng B1) Miễn phí
Sky Walk (65F) 40,000
Sky gallery (65F) Miễn phí

Điều tra

Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới Đài quan sát. Quý khách có thể nhận thông tin về Đài quan sát khi cung cấp các thông tin sau.

Thông tin cá nhân

Lưu ý: Việc thu thập thông tin cá nhân dưới đây chỉ nhằm phục vụ cho việc đăng ký dịch vụ của Lotte.


Họ và Tên
Công ty
Số Di Động - -
Thư điện tử @
Tiêu đề
Nội dung

*Tôi đồng ý với việc Lotte thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích đăng ký dịch vụ của Lotte.


Gửi Xóa