Skip to Content

KHU VĂN PHÒNG Sơ đồ mặt bằng

Sơ đồ mặt bằng

Chúng tôi trân trọng giới thiệu sơ đồ mặt bằng của văn phòng

Tầng 9 : SKY GARDEN

Sky Garden
Tầng9, Tầng12, Tầng16, Tầng20, Tầng24, Tầng28