Skip to Content

The Residence Loại phòng

Loại phòng

Chúng tôi trân trọng giới
thiệu các loại phòng của KHU CĂN HỘ.

Loại 2 GIƯỜNG (114 căn hộ)

Diện tích sàn (100㎡)

  • PHÒNG NGỦ CHÍNH : 17.9m²
  • PHÒNG NGỦ #2 : 13.8m²
  • PHÒNG TẮM CHÍNH : 11m²
  • PHÒNG TẮM CHO KHÁCH : 6m²
  • PHÒNG KHÁCH : 51.3m²
  • Tổng diện tích sàn : 100m²

Vị Trí

  • từ tầng 33 đến 63