Skip to Content

The Residence Loại phòng

Loại phòng

Chúng tôi trân trọng giới
thiệu các loại phòng của KHU CĂN HỘ.

Loại 3 GIƯỜNG (32 căn hộ)

Diện tích sàn (143㎡)

  • PHÒNG NGỦ CHÍNH : 25.6m²
  • PHÒNG NGỦ #2 : 24.1m²
  • PHÒNG NGỦ #3 : 14.9m²
  • PHÒNG TẮM CHÍNH : 8.3m²
  • PHÒNG TẮM CHO KHÁCH : 8m²
  • PHÒNG KHÁCH : 62.1m²
  • Tổng diện tích sàn : 143m²

Vị Trí

  • từ tầng 34 đến 54