Skip to Content

The Residence Loại phòng

Loại phòng

Chúng tôi trân trọng giới
thiệu các loại phòng của KHU CĂN HỘ.

Loại 3 GIƯỜNG - P (31 căn hộ)

Diện tích sàn (148.4㎡)

  • PHÒNG NGỦ CHÍNH : 29.3m²
  • PHÒNG NGỦ #2 : 23m²
  • PHÒNG NGỦ #3 : 10.1m²
  • PHÒNG TẮM CHÍNH : 8.8m²
  • PHÒNG TẮM CHO KHÁCH : 6.2m²
  • PHÒNG KHÁCH : 71m²
  • Tổng diện tích sàn : 148.4m²

Vị Trí

  • từ tầng 33 đến 49