Skip to Content

The Residence Loại phòng

Loại phòng

Chúng tôi trân trọng giới
thiệu các loại phòng của KHU CĂN HỘ.

Loại 4 GIƯỜNG (3 căn hộ)

Diện tích sàn (166.2㎡)

  • PHÒNG NGỦ CHÍNH : 31.1m²
  • PHÒNG NGỦ #2 : 15.8m²
  • PHÒNG NGỦ #3 : 20.7m²
  • PHÒNG NGỦ #4 : 13.7m²
  • PHÒNG TẮM CHÍNH : 10.4m²
  • PHÒNG TẮM CHO KHÁCH : 6.4m²
  • PHÒNG KHÁCH : 68.1m²
  • Tổng diện tích sàn : 166.2m²

Vị Trí

  • tầng 64